Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Gdańska 11
11-500 Giżycko
woj. Warmińsko- Mazurskie

tel. 87- 4296440  fax. 87- 4296475

olgi@praca.gov.pl      www.gizycko.pup.gov.pl
REGON 510941860      NIP 845-17-11-664

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku działa w oparciu o uchwalony przez Zarząd Powiatu Regulamin organizacyjny określający zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działań komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład.

Zakres działalności PUP obejmuje miasto Giżycko i gminę Giżycko, miasto i gminę Ryn, gminy: Miłki, Wydminy i Kruklanki.

Powiatowy Urząd Pracy wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej i realizuje w imieniu Starosty zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania samorządu powiatowego.

Wewnętrzne akty normatywne oraz wszelkiego rodzaju korespondencję podpisuje Dyrektor PUP lub osoba pisemnie upoważniona, zgodnie z zakresem upoważnienia.

Decyzje administracyjne wydają osoby imiennie upoważnione przez Starostę.

Do zakresu działania Powiatowego Urzędu Pracy należy wykonywanie zadań wynikających z:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity Dz. U. z  2015r., poz.149/.

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami/.
 • autor informacji: Beata Fydrych
  data wytworzenia: 2006.12.05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-05 15:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-22 10:21

Dane teleadresowe:

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku, ul. Gdańska 11

SEKRETARIAT DYREKTORA
sekretariat(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 15

tel. (87) 429-64-40
fax (87) 429-64-75

-DYREKTOR PUP

-ZASTĘPCA DYREKTORA
-GŁÓWNY KSIĘGOWY

olgi(at)praca.gov.pl
olgi(at)gizycko.pup.gov.pl

DZIAŁ FINANSOWO- KSIĘGOWY

pokój nr 15

(87) 429-64-69
 

Pracownicy Działu F-K (zgłoszeenia i rozliczenia ZUS i EFS)

ksiegowosc(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 15

(87) 429-64-70
 

Pracownicy Działu F-K (refundacje, windykacje, Fundusz Pracy)

DZIAŁ ORGANIZACYJNO- ADMINISTRACYJNY

pokój nr 13
 

(87) 429-64-67
 

KIEROWNIK DZIAŁU

kadry(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 14

(87) 429-64-68
 

Archiwum

DZIAŁ INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

pokój nr 4

(87) 429-64-52
 

KIEROWNIK DZIAŁU

instrumenty(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 19

(87) 429-64-44

-Szkolenia, studia podyplomowe
-Doradca klienta instytucjonalnego (pracodawcy z gminy Wydminy)

specjalista1@gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 19

(87) 429-64-45

-Szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych
-Doradca klienta instytucjonalnego (pracodawcy z miasta i gminy Ryn)

specjalista5(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 1

(87) 429-64-46
 

-Staż
-Doradca klienta instytucjonalnego (pracodawcy z miasta Giżycko)

pokój nr 1

(87) 429-64-47
 

-Prace interwencyjne
-Praca społecznie użyteczne
-Roboty publiczne

pokój nr 2

(87) 429-64-48
 

-Specjalista ds. programów
-Doradca klienta instytucjonalnego (pracodawcy z gminy Giżycko)

efs(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 3

(87) 429-64-50
 

-Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych
-Doradca klienta instytucjonego (pracodawcy z gminy Kruklanki)

specjalista4(at)gizycko.pup.gov.pl
 

pokój nr 3

(87) 429-64-51
 

-Przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
-Doradca klienta instytucjonalnrgo (pracodawcy z gminy Miłki)

specjalista2(at)gizycko.pup.gov.pl

DZIAŁ POŚREDNICTWA PRACY

pokój nr 6

(87) 429-64-56
 

KIEROWNIK DZIAŁU

posrednictwo(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 7

(87) 429-64-57
 

-Doradca klienta indywidualnego/ Obsługa osób G,H,J (pośrednictwo pracy, rejestracja bezrobotnych)

-Doradca klienta indywidualnego/ Obsługa osób C,D (pośrednictwo pracy, rejestracja bezrobotnych)

pokój nr 7

(87) 429-64-59
 

-Doradca klienta indywidualnego/ Obsługa osób A,B,O (pośrednictwo pracy, rejestracja bezrobotnych)

pokój nr 8

(87) 429-64-60
 

-Doradca klienta indywidualnego/ Obsługa osób P (pośrednictwo pracy, rejestracja bezrobotnych), posrednik1(at)gizycko.pup.gov.pl

-Doradca klienta indywidualnego/ Obsługa osób E,L,M (pośrednictwo pracy, rejestracja bezrobotnych)

pokój nr 9

(87) 429-64-63
 

-Doradca klienta indywidualnego/ Obsługa osób K (pośrednictwo pracy, rejestracja bezrobotnych)

pokój nr 9

(87) 429-64-62
 

-Doradca klienta indywidualnego/ Obsługa osób F,T,Z-Ż (pośrednictwo pracy, rejestracja bezrobotnych)

pokój nr 9

(87) 429-64-64
 

-Doradca klienta indywidualnego/ Obsługa osób S,Ś (pośrednictwo pracy, rejestracja bezrobotnych)

pokój nr 5

(87) 429-64-53
 

-Doradca klienta indywidualnego/ Obsługa osób I,Ł,W (pośrednictwo pracy, rejestracja bezrobotnych)

-Doradca klienta indywidualnego/ Obsługa osób R,N,U (pośrednictwo pracy, rejestracja bezrobotnych)

pokój nr 5

(87) 429-64-55
 

-Doradca Zawodowy/ Koordynator projektu "My Młodzi- Nam praca nie zaszkodzi"
doradca1(at)gizycko.pup.gov.pl

 

DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

pokój nr 17

(87) 429-64-72
 

-Dodatki aktywizacyjne, stypendia, zasiłki
(naliczanie ww. świadczeń)

pokój nr 18

(87) 429-64-73
 

-Decyzje administracyjne, stypendia z tytułu dalszej nauki, dodatki aktywizacyjne
ewidencja(at)gizycko.pup.gov.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INFORMATYZACJI I STATYSTYKI

pokój nr 11

(87) 429-64-65
 

-Informatyka/ Statystyka lokalnego rynku pracy, olgi(at)gizycko.pup.gov.pl

-Doradca klienta instytcjonalnego (pracodawcy spoza terenu Powiatu Giżyckiego- oferujący miejsce pracy poza terenem Powiatu Giżyckiego), olgi(at)praca.gov.pl

 • autor informacji: Beata Fydrych
  data wytworzenia: 2015-04-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-22 10:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-22 10:56

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko
woj. warmińsko-mazurskie

REGON 510941860
NIP 845-17-11-664

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 87 429 64 40
fax. +48 87 429 64 75

e-mail: olgi@praca.gov.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 800 - 1600
wtorek - piątek: 800 - 1400
przerwa pon.-pt.: 11 00 – 11 15

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.