Szybkie linki

Treść strony

Dział Pośrednictwa Pracy

Do zakresu podstawowych zadań Działu Pośrednictwa Pracy należy:

Pośrednictwo pracy polegające na:
 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 • pozyskiwaniu ofert pracy;
 • upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zamianach na lokalnym rynku pracy;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.
 
Aktywizacja zawodowa repatriantów
 
Pośrednictwo pracy w ramach sieci Eures związane ze swobodnym przepływem pracowników na terenie:
 • państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej,
 • oraz obywateli państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską.
 
Prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w szczególności poprzez:
 • udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 • udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych
 • pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • wspieranie rozwoju zawodowego pracodawców i ich pracowników przez udzielanie porad zawodowych.
 
 
Do podstawowych zadań stanowiska obsługi osób niepełnosprawnych należy:
 • opracowywanie i realizacja powiatowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia
 • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
 • kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub do innej placówki szkoleniowej,
 • inicjowanie szkoleń dla niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających  w zatrudnieniu
 • współpraca z pracodawcami, organami administracji rządowej oraz jednostek samorządowych, organizacjami pozarządowymi w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Do podstawowych zadań stanowiska ds. kontaktów z pracodawcami należy:

 • pozyskiwanie ofert pracy i informacji o wolnych miejscach zatrudnienia,
 • podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami działającymi na terenie powiatu giżyckiego,
 • przekazywanie pracodawcom propozycji współpracy i informacji o podstawowych usługach rynku pracy oraz realizowanych projektach i programach,
 • inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami poprzez giełdy pracy oraz targi pracy
 • upowszechnianie  krajowych ofert pracy
 •  współpraca z innymi urzędami pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy.

 

 • autor informacji: Małgorzata Żukowska
  data wytworzenia: 2006.12.06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-06 10:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-11 09:06

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko
woj. warmińsko-mazurskie

REGON 510941860
NIP 845-17-11-664

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 87 429 64 40
fax. +48 87 429 64 75

e-mail: olgi@praca.gov.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 800 - 1600
wtorek - piątek: 800 - 1400
przerwa pon.-pt.: 11 00 – 11 15

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.