Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Projekt "Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie giżyckim (III)"

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Kwota środków przeznaczonych na realizację projektu wynosi 2 009 291,57 zł.

Okres realizacji projektu:

Projekt jest realizowany od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie Giżyckim.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 163 osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin), znajdujących się w grupie pierwszej oddalenia od rynku pracy - bezrobotni aktywni (I profil pomocy) lub w grupie drugiej oddalenia od rynku pracy - bezrobotni wymagający wsparcia (II profil pomocy), a dodatkowo spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niskowykwalifikowane.

Formy aktywizacji przewidziane w projekcie:

 • Pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe - 163 os.
 • Staże - 72 os.
 • Prace interwencyjne - 45 os.
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - 24 os.
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 22 osoby.

Pełną informację o projekcie można uzyskać u doradców klienta indywidualnego oraz u specjalistów ds. programów w pokoju nr 2, tel. 87/ 429-64-85 oraz 87/ 429-64-48.

 • autor informacji: Jolanta Romanowska
  data wytworzenia: 2017-05-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-08 13:06

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie giżyckim (III)"

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kwota środków przeznaczonych na realizację projektu wynosi 1 635 736,24 PLN.

Okres realizacji projektu:

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie giżyckim.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 181 osób młodych w wieku 18-29 lat (do dnia przed dniem 30 urodzin), zarejestrowanych w PUP w Giżycku jako osoby bezrobotne (z ustalonym I lub II profilem pomocy), które należą do tzw. młodzieży NEET, w tym do

 • osób niepełnosprawnych,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • o niskich kwalifikacjach.

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym - kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brała udziału w tego typie formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych).

Formy aktywizacji przewidziane w projekcie:

 • poradnictwo zawodowe/ pośrednictwo pracy - 181 os.
 • staże - 123 os.
 • szkolenia indywidualne - 30 os.
 • prace interwencyjne - 13 os.
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 15 osób.

Pełną informację o projekcie można uzyskać u doradców klienta indywidualnego oraz u specjalistów ds. programów w pokoju nr 2, tel. 87/ 429-64-48 oraz 87/ 429-64-49.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 • autor informacji: Jolanta Romanowska
  data wytworzenia: 2017-05-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-08 13:07

Adres

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko
woj. warmińsko-mazurskie

REGON 510941860
NIP 845-17-11-664

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 87 429 64 40
fax. +48 87 429 64 75

e-mail: olgi@praca.gov.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 800 - 1600
wtorek - piątek: 800 - 1400
przerwa pon.-pt.: 11 00 – 11 15

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.